Warunki i zasady

1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin (dalej - Regulamin) sklepu internetowego (dalej - Sklep) jest stosowany do Klienta podczas składania zamówienia w tym Sklepie internetowym.
2. Klient nie ma możliwości do złożenia zamówienia towaru, jeśli nie zapoznał się z Regulaminem Sklepu. We wszystkich przypadkach uznaje się, że Klient zapoznał się z Regulaminem i go aprobuje, jeżeli przed złożeniem zamówienia towaru, potwierdza swoją aprobację Regulaminu zaznaczając odpowiedni znacznik w momencie zamówienia. Klient zgadza się, że wyrażając zgodę podczas pierwszego zamówienia, w ciągu innych zamówień ta zgoda byłaby oznaczona automatycznie. W przypadkach, gdy Klient częściowo lub całkowicie sprzeciwia się do wszystkich lub niektórych punktów Regulaminu, nie powinien on składać zamówienia drogą elektroniczną. W przeciwnym razie uznaje się, że Klient przeczytał i w pełni zgadza się z całym Regulaminem Sklepu.
3. Sklep zostaje zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tych przypadkach, gdy straty są spowodowane tym, że Klient, niezależnie od jemu składanych rekomendacji i jego obowiązków, nie zapoznał się z Regulaminem Sklepu, chociaż taka możliwość mu była udzielona.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko wtedy, gdy jest do tego ważny powód oraz obowiązkowo wskazując datę wejścia w życie zmiany, która nie może być krótsza niż 7 dni od daty publikacji w sklepie internetowym. Do dnia wejścia w życie zmiany, rozmieszczone zamówienia Klienta są realizowane według dotychczasowego Regulaminu.


3. Porządek i warunki złożenia zamówienia

1. Klient po odwiedzeniu Sklepu internetowego wybiera swoje ulubione produkty. Na podstawie jego wyboru zostaje utworzone zamówienie.
2. Przy wyborze produktów Klient potwierdza, że posiada dostateczną kompetencję, aby wybrać produkty dla niego odpowiedniej właściwości.
3. Po stworzeniu zamówienia, Klient powinien wprowadzić dane, niezbędne do dostarczenia wybranego towaru: swoje imię, nazwisko, adres, na który produkty będą dostarczane, telefon oraz dodatkową informację, która może być ważna podczas dostarczania produktów lub wystawienia rachunku. Sklep potwierdza, że podane dane Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu sprzedaży lub dostarczania produktów i wystawienia rachunku, nie naruszając w aktach prawnych kraju, w którym jest zarejestrowana firma, przewidzianych ustaw w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Klient powinien wybrać jedną z dostępnych metod płatności w Sklepie. Jednocześnie może być wybrany sposób dostawy z możliwych przez Sklep proponowanych opcji. Klient również potwierdza, że w wybrany lub ustalony czas zgadza się być pod w zamówieniu wskazanym adresem lub będzie jego przedstawiciel, zdolny do przyjęcia dostarczanych produktów.
5. Po potwierdzeniu zlecenia przez Klienta, jest ono wysyłane do Sklepu. Zamówienie jest uważane za podane od momentu przyjęcia go przez Sklep. Jednak zamówienie jest uważane za wykonalne dopiero od momentu, gdy Sklep otrzyma potwierdzenie dokonania zapłaty za zamówienie ze strony instytucji, wybranej przez Klienta do rozliczenia.
6. Po złożeniu zamówienia, system automatyczny Sklepu wysyła Klientowi e-mail o otrzymaniu zamówienia. Zamówienie zostanie uruchomione po wpływach płatności klienta. Jeśli zamówienie nie zostanie opłacone w ciągu 7 dni roboczych, zostanie ono anulowane.
7. Zamówienie złożone prze Klienta jest chronione w bazie danych Sklepu.
8. We wszystkich przypadkach uznaje się, że Klient składając zamówienie, zapoznał się i bezwarunkowo akceptuje cały Regulamin Sklepu, jak i wszystkie inne warunki, wskazane obok zamówienia.
9. Zamówienie zostaje anulowane w najkrótszym okresie czasu, gdy Klient zwraca się do Sklepu pod numerem wskazanym w kontaktach obsługi Klienta i jest gotów anulować zamówienie.


4. Gwarancje i ustalenie ceny produktów

1. Cechy każdego produktu są wskazywane ogólnie obok każdego produktu w Sklepie.
2. Sklep wskazuje, a Klient potwierdza, że zapoznał się z faktem, że produkty wymienione w Sklepie, swoim kolorem, kształtem lub innymi parametrami mogą nie odpowiadać rzeczywistej wielkości produktu, jego kształtowi i kolorowi z powodu właściwości sprzętu technicznego Klienta.
3. Klient zgadza się, że podczas elektronicznego złożenia zamówienia produktów w Sklepie, zobowiązuje się do zapłaty ceny, wskazanej w zamówieniu.
4. Ceny w Sklepie i w zamówieniu są wskazane łącznie z podatkiem od wartości dodanej (VAT).
5. Sklep sprzedaje produkty, które spełniają warunki określone w zamówieniu. W przypadkach, gdy Klientowi przekazane produkty nie spełniają niektórych wymogów zamówienia, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sklep internetowy przez e-mail lub inne wskazane kanały, a ten zobowiązuje się do podjęcia wszelkich kroków w celu usunięcia istniejących nieprawidłowości, jeśli te nieprawidłowości wynikły z winy Sklepu.
6. Zobowiązania Sklepu:
6.1. Sklep zobowiązuje się sprzedawać produkty, które mają określoną datę ważności.
6.2. Sklep zobowiązuje się do przekazania produktów o odpowiedniej jakości oraz spełniających wymagania określone w zamówieniu.
6.3. Sklep zobowiązuje się do przedstawienia Klientowi ilości produktów, wskazanej w zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy ilość przekazanych produktów nie jest dokładna, ponieważ Klient w zamówieniu podał błędne dane.
6.4. Sklep we wszystkich przypadkach podaje Klientowi asortyment produktów, który spełnia kryteria określone w zamówieniu.
6.5. W przypadkach, gdy w zamówieniu przewiduje się określony komplet rzeczy, Sklep zobowiązuje się do przedstawienia wszystkich elementów należących do kompletu.
6.6. Towary dostarczane są w opakowaniu, zgodnie z ich charakterem i w celu, żeby były one odpowiednie do użytku według ich przeznaczenia.
6.7. Sklep zobowiązuje się do przyjęcia produktów z brakiem i zastąpienie ich jakościowymi. Jeśli sklep nie posiada podobnych produktów, wówczas Sklep zwraca Klientowi pieniądze za produkty z brakiem.
6.8. Klient ma prawo zwrotu produktów jakościowych, nie wyjaśniając przyczyny, w ciągu 30 dni od dnia ich nabycia. W tym przypadku koszty transportu ponosi Klient. Zwracane produkty muszą być nieuszkodzone, nieużywane, nadające się do ponownej sprzedaży, w oryginalnym opakowaniu lub w inny sposób odpowiadać stan zgodny w chwili zakupu.
6.9. Klient płaci bezpośrednie koszty zwrotu produktów (koszty wysyłki), dodatkowe koszty wynikające z wyboru sposobu przesyłki, gdy wybierany jest nie najtańszy, przez Sklep proponowany zwykły sposób przesyłki oraz koszty zwrotu produktów, jeżeli produkty ze względu na swoją specyfikę nie mogą być wysyłane zwykłą przesyłką pocztową.
6.10. Zwrot nie dotyczy zapakowanych produktów, które będą rozpakowane po dostarczeniu i które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych i higienicznych.
6.11. Zwrot nie dotyczy produktów, wyprodukowanych według specjalnych wskazań Klienta i które są produkowane według indywidualnego wyboru lub decyzji Klienta albo Produktów, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.
6.12. Sklep zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty powiadomienia Klienta o odmowie produktów, zwrócić wszelkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy, z wyjątkiem przypadki określone w 6.9 punkcie. Sklep dokonuje zwrotu w taki sam sposób, jaki zapłacił Klient, chyba że Klient zgadza się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wymagał od niego dodatkowych kosztów.
6.13. Klient po otrzymaniu produktów z brakiem, ma prawo do złożenia reklamacji, ponieważ Sklep przyjmuje pewną odpowiedzialność za sprzedawane produkty.
6.14. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej, wysyłając ją na niżej podany adres poczty elektronicznej. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu produktów.
6.15. Klient, kiedy odmawia się od produktów, może zażądać zamiany produktów na nowe, obniżenia ceny lub zwrotu, ale tylko wtedy, gdy defekt jest znaczny, z wyjątkiem przypadki, gdy Sklep może szybko zamienić produkty na nowe, bez defektu.


5. Warunki i terminy płatności

1. Klient opłaca produkty zamówione jednym ze w Sklepie podczas zamówienia wskazanych sposobów.
2. Jeśli klient wybrał jeden z internetowych metod płatności, zobowiązuje się on do opłaty za zamówiony towar od razu, w przeciwnym razie, straci on prawo do złożenia reklamacji w przypadku naruszenia warunków dostawy, ponieważ realizacja zlecenia złożonego przez Klient zaczyna się w Sklepie po otrzymaniu zapłaty za produkty.
3. Elektroniczne faktury za Zamówienie tworzone i wysyłane są do Klienta na adres poczty elektronicznej, podany podczas rejestracji, wówczas, gdy Sklep wysyła Zamówienie. Klient może również pobrać elektroniczną fakturę po zalogowaniu się do swojego konta w Sklepie i po przeglądzie szczegółów Zamówienia.


6. Wysyłka i dostawa produktów

1. Klient, podczas zamawiania produktów, zobowiązuje się podać lokalizację dostawy produktów.
2. Klient zobowiązuje się do przyjęcia zamówionych produktów. Jeżeli Klient podaje błędny adres, na który zostaje wysłane zamówienie, on bierze na siebie odpowiedzialność i dodatkowe koszty wysyłki.
3. Produkty dostarcza Sprzedawca lub jego upoważniony przedstawiciel.
4. Jesli obok produktu jest wskazana ilość pozostałości w magazynie Sprzedawcy, wówczas następna informacja jest informacją orientacyjną o pozostałości produktów, która może się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia i która nie gwarantuje, że w trakcie realizacji zamówienia produkt ten na prawdę będzie w magazynie Sprzedawcy. Jeżeli ilość pozostałości produktów w magazynie jest niewystarczająca, wówczas w opisie produktu Klientowi zostaje wskazany przybliżony czas wysyłki produktu.
5. W Sklepie każda pozycja produktu zawiera informację o ilości produktów i terminach otrzymania. Jeżeli zamówienie składa się z kilku produktów, z których niektóre są brakujące w danej chwili, Klient jest informowany o terminach otrzymania brakujących produktów oraz o rzeczywistych opóźnieniach.
6. Termin dostawy jest wskazany w zamówieniu i liczony od daty zamówienia. Jeśli produkt jest dostępny w magazynie, zamówienie będzie gotowe w ciągu 1 dnia roboczego (lub po dokonaniu płatności, jeśli wybrana jest przedpłata). Jeśli termin otrzymania produktów jest wskazany 1-2 lub 2-5 dni roboczych, produkty muszą być przywiezione od dostawcy lub producenta, a jeżeli termin realizacji wynosi 14-21 dzień roboczy, oznacza to, że produkty są wytwarzane.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy zamówień z powodu winy firmy kurierskiej lub z powodu podania błędnego adresu przez Klienta.
8. Podczas dostawy produktów w obecności kuriera lub pracownika poczty, Klient ma prawo do sprawdzenia, czy przesyłka nie została otwarta, lub uszkodzona podczas dostawy. Jeżeli opakowanie zostało otwarte lub uszkodzone podczas transportowania, Klient powinien wraz z kurierem lub pracownikiem poczty napisać akt oraz pocztą elektroniczną informować Sklep.
9. Koszt dostawy produktów (transportowania) jest obliczany w zależności od wagi towarów i miejsca dostawy. Opłata jest obliczana automatycznie podczas realizacji zamówienia i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.


7. Umieszczenie komentarzy

1. Wszystkie zasady umieszczenia komentarzy w komentarzach Produktów i ich zgodność kontroluje Sklep. Wszelkie umieszczenie komentarza w Sklepie automatycznie oznacza zgodę ze wszystkimi zasadami umieszczenia komentarzy.
2. Sklep ma prawo we wszystkich przypadkach do usuwania komentarzy, naruszających ustawy prawne zarówno państwa, w którym jest rejestrowana spółka, prawa innych osób, jak też zasady umieszczenia komentarzy. Jednocześnie pozostawia sobie prawo do usunięcia jakichkolwiek komentarzy umieszczonych w komentarzach o Produktach według własnego uznania.
3. Każda osoba, która umieszcza swój komentarz w Sklepie, potwierdza, że taki komentarz nie narusza i nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich i przejmuje odpowiedzialność za swe czyny, które naruszyłyby wyżej wskazane potwierdzenia.


8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie komunikaty dla Sklepu powinny być składane przez rekwizyty wskazane na stronie kontaktów lub przez specjane do tego przeznaczone formy.
2. Zasady te są tworzone na podstawie ustaw prawnych kraju, w którym jest zarejestrowana spółka.
3. Na podstawie tych zasad wynikającym stosunkom obowiązuje prawo kraju, w którym jest zarejestrowana spółka.
4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją tych zasad, będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem kraju, w którym jest zarejestrowana spółka.


9. Adresy i dane kontaktowe biura obsługi klienta

9.1. Adres biura:
ELENS Sp. z o.o.
ul. Żółwia 22 lok 73
01-927 Warszawa
Regon: 145877647
NIP: PL5242747780

9.2. Dane kontaktowe biura obsługi:
Konsultacje w dni powszednie od godz. 8:00 do 17:00.
Tel.: (22) 3078710
Poczta elektroniczna: pytaj@domsoczewki.pl


Ostatnio przeglądane